Restauratie

Onderhoud en restauratie van monumenten is een vak apart en vraagt om speciale zorg en aandacht. Om die reden wordt dit als een geheel aparte sector gezien in bouwend Nederland.

Overzicht projecten