Renovatie

Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of vervangende nieuwbouw.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie. Een veelvoorkomend voorbeeld zijn de monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen. Deze worden weer in oude glorie hersteld waarbij aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaarden wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan grachtenpanden en boerderijen die door renovatie voor het nageslacht gespaard blijven.

Renovatie is het uitvoeren van activiteiten om een gebouw te laten voldoen aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving of aan een moderne vraagstelling inzake het gebruik (de functionaliteit) van een gebouw.

Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Een renovatie wordt veelal uitgevoerd door een aannemer of bouwbedrijf.

Overzicht projecten