Even voorstellen

Bouwend Nederland komt voor een steeds grotere variëteit aan bouwwerken en uitdagingen te staan. Dit beeld komt ook terug in de restauratie en onderhoudssector, waarbij niet alleen vanuit de historie maar ook uit het recente verleden projecten moeten worden gerealiseerd. Hierbij wordt verwacht dat de uitvoerende partij een veilige tijdelijke werkplek voor haar werknemers en onderaannemers realiseert. Naast de toenemend zwaardere voorschriften met betrekking tot veiligheid en de steeds strengere constructieve eisen en normen, wordt de uitvoering voor nieuwe uitdagingen gesteld. Dit beeld is eveneens herkenbaar in de evenementenbranche, daarbij worden de uitdagingen steeds groter om telkens weer een onuitwisbare indruk te maken voor de bezoekers.

Voor opdrachtgevers en aannemers wordt aan het begrip verantwoording een nieuwe dimensie en niveau gegeven. In de huidige tijd van aansprakelijkheid en verantwoording wil men niets aan het toeval overlaten, waardoor vooruitdenken en voorbereiding een aanvulling is op het voorkomen van ongevallen. Naast de invulling van deze aansprakelijkheid resulteert deze voorbereiding ook in een bijdrage in het voorkomen van faalkosten en regie uren tijdens de uitvoering, tevens in het halen van de planning.

Bij Adviesbureau Dekker Engineering zijn wij op de hoogte van alle normen, richtlijnen en publicaties die betrekking hebben op dit specifieke vakgebied van tijdelijke (hulp)constructies. Daarnaast adviseren en combineren wij normen en richtlijnen met elkaar om de situatie met betrekking tot de uitvoering zo nauwkeurig mogelijk middels engineering te onderbouwen. Dankzij een ervaring van inmiddels bijna 20 jaar in de wereld van tijdelijke hulpconstructies en met een team van bijna 10-15 mensen kunnen wij niet alleen terugvallen op succesvolle uitvoeringen van grote uitdagingen, maar mede dankzij onze betrokkenheid en ambitie zien wij elk nieuw project als een nieuwe gelegenheid om onze kennis te vergroten en ervaring te delen.

Voor onze opdrachtgevers vullen wij dagelijks deze dienst in met:

  • Het opstellen van tekeningen van de tijdelijke hulpconstructies
  • Het opstellen van berekeningen van de tijdelijke hulpconstructies
  • Het opstellen van draaiboeken, standaardconfiguraties en stempelplannen van tijdelijke hulpconstructies
  • Het uitvoeren van inspecties en controles op locatie
  • Het verzorgen van alle communicatie tussen de opdrachtgever/aannemer en de hoofdconstructeur en/of gemeente
  • Het bijwonen van projectvergaderingen, lean-besprekingen, bouwplaatsgesprekken, etc.

Adviesbureau Dekker Engineering is bekend met nagenoeg alle merken, leveranciers, materialen en systemen die in Nederland worden toegepast, echter niet verbonden aan de inzet van materieel qua merk of type omdat wij geen materieel beheren of bezitten. Wij zijn zodoende neutraal en objectief en beoordelen de systemen vanuit een constructief oogpunt om de veiligheid bij gebruik te waarborgen.

De nieuwe regeling (DNR 2011)

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is een regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en klanten en is van toepassing bij al onze opdrachten. Op deze pagina kunt u de DNR 2011 (herziene versie 2013) en de afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 downloaden.