Privacy verklaring

Tijdens uw bezoek aan onze website struint u mogelijk door verschillende pagina´s, omdat u meer wilt weten over de werkzaamheden van Adviesbureau Dekker Engineering of omdat u benieuwd bent naar onze vacatures. U vraagt wellicht een offerte aan of stelt een vraag via ons contactformulier. Zo kan het zijn dat u tijdens uw bezoek aan onze website verschillende gegevens achterlaat. Hieronder leggen we graag uit wanneer en waarom we bepaalde gegevens van u bewaren. Zo weet u precies waarom het bewaren van uw gegevens soms handig is, voor ons en voor uzelf.

Adviesbureau Dekker Engineering, gevestigd aan Aangelagen 2, 5591 KG te Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adviesbureau Dekker Engineering
Aangelagen 2
5591 KG Heeze
www.adviesbureau-dekker-engineering.nl / www.steigeradvies.nl

Contactpersonen directie:
J.H.W. (Jeroen) Dekker (info@adviesbureau-dekker-engineering.nl)
S.M.A. (Suzanne) Dekker- Franse (info@adviesbureau-dekker-engineering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maakt u gebruik van de diensten van Adviesbureau Dekker Engineering, bezoekt u onze website of vult u het contactformulier op onze website in, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:

 • Uw bedrijfsgegevens, zoals:
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Website gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer
  • Bankrekeningnummer
 • Uw contactpersoon gegevens, zoals:
  • Voor- en achternaam
  • Functie
  • Telefoonnummer/mobiele nummer
  • E-mailadres
  • Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
Adviesbureau Dekker Engineering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u opnemen voor een goede uitvoering van onze dienstverlening.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en tarieven.
 • U jaarlijks een raamovereenkomst toe te sturen.

Uw gegevens aan derden
Adviesbureau Dekker Engineering behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet.

Hoe lang bewaart Adviesbureau Dekker Engineering uw gegevens?
Adviesbureau Dekker Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens na een advies- of onderzoeksopdracht blijven voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek kunnen deze gegevens aangepast of verwijderd worden.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij?
Op de website www.adviesbureau-dekker-engineering.nl of www.steigeradvies.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Adviesbureau Dekker Engineering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Adviesbureau Dekker Engineering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau Dekker Engineering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adviesbureau-dekker-engineering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adviesbureau Dekker Engineering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adviesbureau Dekker Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@adviesbureau-dekker-engineering.nl.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan beantwoorden wij deze graag voor u. U kunt ons hierover bereiken via het telefoonnummer 040 – 224 03 60 of stel uw vraag via info@adviesbureau-dekker-engineering.nl.