Forum, Groningen

Project
Forum, Groningen
Nieuwbouw

Projectomschrijving
Naast de indrukwekkende omvang en vorm van het project is de gevelsteiger ook nog op 4 gevelvlakken met de gevelhelling meegebouwd. Nog onwaarschijnlijker is dat de gevelsteiger zelfs de knikvorm van de gevels volgt! De diagonaallijn op de scheiding tussen de verschillende gevelvlakken wordt keurig netjes gevolgd met de staanders. Voor de knik in de staanders en voor de speciale verankeringen zijn specials uitgewerkt teneinde een fantastische werkbare gevelsteiger op te leveren. In het atrium is een ruimtelijke steigerconstructie gebouwd die eveneens alle vloerranden en binnengevels bereikbaar maakt.

Disciplines

  • Gevelsteigers gebouwd met de hellingshoek van de gevels
  • Ruimtelijke constructies in het gebouw, atriumsteiger
  • Speciale projectmatige verankeringen
  • Aardbevingsbestendige steigerconstructie
Bekijk alle Projecten