Vloerondersteuningen

In de bouwfase zijn er veel hoofddraagconstructies die tijdelijk geholpen moeten worden middels een ondersteuning alvorens de hoofddraagconstructie en tussenliggende onderdelen de functie voor de eindfase kunnen invullen. Met name bij hoofddraagconstructies van beton zijn hiervoor tijdelijke constructies nodig in de vorm van stempels, systeemondersteuningen en/of stabiliteitsvoorzieningen.

De tijdelijke ondersteuning dient er in eerste instantie voor om de reguliere draagconstructie en/of hoofddraagconstructie op te kunnen bouwen. Vervolgens dient er in veel gevallen een vorm van herstempeling en/of doorstempeling te worden gerealiseerd. Hierbij worden niet alleen de vloeren en liggers of balken beoordeeld, maar specifiek ook doorstempeling en tijdelijk afschoren van balkonondersteuningen nadrukkelijk en uitvoerig uitgewerkt.

Voor de hoofddraagconstructie zijn onderdelen te benoemen zoals vloeren, wandschijven, balken en prefab onderdelen. Tevens zijn er situaties in de bouwfasen waarbij zelfdragende onderdelen zoals kanaalplaten, die alsnog tijdelijke ondersteuning nodig hebben vanwege de te realiseren aansluitingsdetails op de hoofddraagconstructie.

Bij het uitwerken van een tijdelijke ondersteuning van de reguliere draagconstructie en/of hoofddraagconstructie verwerken wij alle type ondersteuningen die in Nederland op de markt zijn en worden toegepast. Daarnaast komt het ook voor dat wij de voordelen van de verschillende systemen benutten en zodoende meerdere systemen door elkaar verwerken om een zo rendabel mogelijke tijdelijke constructie te adviseren.

In de uitwerking van de projecten bespreken en verwerken wij veel randvoorwaarden zoals:

  • het laten schrikken van de (beton)constructie en ondersteuning;
    • voor wandschijven, betonbalken en vloer
    • voor balkons met isokorf
  • het doorstempelen van de (beton)constructie en ondersteuning;
  • het opstellen van draaiboeken die deze bouwvolgorde inzichtelijk maken;

In al deze situaties verzorgen wij tekeningen, berekeningen en communicatie met de hoofdconstructeur en leveranciers van de aannemer van de tijdelijke constructies. Hierbij geven wij veel aandacht aan oplossingen die constructief verantwoord zijn en commercieel zo voordelig mogelijk door een zo gering of kort mogelijke inzet van materieel of in relatie tot een beperking in de hoeveelheid arbeid (montage en demontage).

Tijdens de uitwerking komt het niet zelden voor dat we hulpmiddelen moeten toepassen die niet in het reguliere en standaard gedeelte van dit marktsegment van systeemondersteuning en stempels vallen. Bij toepassing van zwaardere en sterkere hulpmiddelen werken wij ook de benodigde staalconstructies en overige hulpmiddelen uit, bijvoorbeeld aansluithulpmiddelen zoals stalen klemmen, staalkabels, etc.