Steunsteigers

Bij het realiseren van nieuwe projecten komt het regelmatig voor dat op plaatsen wordt gebouwd waar men delen van de bestaande bouw moet respecteren door gevels of fragmenten van het bestaande bouwwerk te behouden. Juist bij het ontbreken van de stabiliteit van gevels doordat deze tijdelijk vrijstaand moeten “wachten” op de nieuwbouw, kunnen de steunsteigers uitkomst bieden. Ook kunnen er situaties voorkomen dat het complete inwendige gedeelte van een bouwwerk moet worden vervangen (wanden en vloeren) en dat toch de gevels met dak moeten blijven staan. Ook hier kan men met steigers een tijdelijke stabiliteit invullen zodat de herindeling of constructieve aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.

De steunsteigers worden vaak eenzijdig (doorgaans aan de buitenzijde) aan de wand geplaatst, waarbij de steunsteigers met verankeringen en klemconstructies de gevels vasthouden en anderzijds met steunberen en/of ballast de stabiliteit verzorgen.