Gevelsteigers

De gevelsteiger heeft de afgelopen 10-15 jaar een enorme evolutie ondergaan m.b.t. de functie en eisen die aan deze hulpconstructie worden gesteld. Hierbij valt te denken aan:

 • De strenge constructieve regelgeving en normen;
 • De eisen m.b.t. veiligheid van de werkomgeving van de gebruikers op de gevelsteigers;
 • De wijzigingen in de eigenschappen van de bouwwerken vanuit esthetisch, constructief en energieprestatie technisch oogpunt.
  Deze hebben een duidelijk stempel gedrukt op de randvoorwaarden waaraan een gevelsteiger moet voldoen.

Naast de voorgeschreven randvoorwaarden waaraan een gevelsteiger moet voldoen, passen wij ook bijzondere situaties en eisen toe met betrekking tot:

 • De bekleding van de gevelsteiger;
 • De belastbaarheid van de steigervloeren;
 • De wijze van verankeren en stabiliseren van de totale constructie.
  Per situatie worden de randvoorwaarden geïnventariseerd en verwerkt in de uitwerking van de tekening en berekening, of advies bij een inspectie of overleg.

Voor de tekeningen van gevelsteigers voeren wij projecten uit vanaf de kleinst mogelijke opstelling van bijvoorbeeld grondgebonden woningbouw tot de meest extreme vorm van hoogbouw en historische bouwwerken.

Voor de grondgebonden woningbouw stellen wij tekeningen op die worden gebruikt om de steiger:

 • in te kopen en te bouwen;
 • te beheren door de uitvoerder;
 • voor logistieke doeleinden aanvullend onderbouwend kan dienen (uittrekken materieel en planning).

In het marktsegment vanaf kleine appartementen complexen tot hoogbouw voor woningbouw en utiliteit worden naast bovenstaande randvoorwaarden ook aanvullende zaken verwerkt, zoals:

 • sterkte en stabiliteit;
 • werkbaarheid;
 • belastingen op het bouwwerk;
 • bouwvorm en steigersystemen.

Bij de historische restauratiebouw wordt er nog een aanvullend criterium ingebouwd in de tekeningen en berekeningen, te weten de controle van de (hoofd)draagconstructie van het bouwwerk. Dit is bij dit type bouwwerken extra belemmerend vanwege de leeftijd en kwetsbaarheid van de constructie, alsmede vanwege de staat waarin deze verkeerd.