Bekistingen

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat traditionele bekistingen op de bouwplaats hebben plaats gemaakt voor meer prefab onderdelen die in de fabriek worden gemaakt. Hierbij wordt met name in het civiele vakgebied een verandering waargenomen. Bij kunstwerken zien we dat dekken worden opgebouwd met prefab liggers. Alleen de gecompliceerde vormen en sloven/balken t.p.v. kolommen en poeren worden nog in het werk gestort, waarbij vaak forse afmetingen worden toegepast. Stabiliteit en sterkte van de ondersteuning bij het storten van deze onderdelen vormen het belangrijkste aandachtspunt, waarbij eventueel het afschoren van de kolommen eveneens kan worden verzorgd door de tijdelijke ondersteuning en bekistingen.

Met name de contactbekistingen bij complexe vormen en bij hoge belastingen verdienen aandacht om samen voor de stortvolgorde en stortsnelheid een advies op te stellen dat haalbaar is voor de uitvoering en hoofdconstructeur.