Afschoren prefab wanden en kolommen

Aan de andere kant van de ruwbouw waarbij in het werk wanden en kolommen worden gestort werken wij voor bouwpartners werkplannen en principes uit m.b.t. het afschoren van prefab elementen. Het gaat hierbij vaak om bouwprincipes die gebruik maken van prefab kern- en gevelelementen, kolommen, balken en kanaalplaatvloeren. Deze structuren en constructies hebben een sterke behoefte aan het verzorgen van de tijdelijke stabiliteit totdat alle verbindingen zijn aangegoten en aangestort. Het verzorgen van deze tijdelijke stabiliteit is een onderkend probleem en heeft vaak extreme gevolgen als deze niet zorgvuldig wordt uitgevoerd, immers de impact van de zware elementen is enorm indien het betonnen kaartenhuis mocht bezwijken.

Aanverwant aan deze bouwmethodiek is de toepassing van THQ liggers. Deze wekken vaak de indruk dat er in de bouwfase geen tijdelijke ondersteuning nodig is, echter het tegendeel blijkt waarheid te zijn. Tijdens het samenstellen en leggen van de liggers en kanaalplaten is er onvoldoende sterkte in de afzonderlijke componenten, immers de THQ ligger vormt een onderdeel van de te realiseren verbinding die pas de belastingen kan opnemen als deze geheel tot stand is gekomen.

Voor dit gedeelte van de bouw realiseren wij engineering in de vorm van:

  • Tekeningen, inzettekeningen, details;
  • Berekeningen, bepalingen van randvoorwaarden;
  • Draaiboeken en montageplannen.

Juist de toepassing van een 3D omgeving geeft hierin een nog duidelijker beeld hoe de verschillende onderdelen en volgorde interactie op elkaar geeft en hoe de uitvoerbaarheid er uit komt te zien.