Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.
BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, en aannemers (installateur, leveranciers, etc) worden verwerkt. In dit model is zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model is integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De verschillende disciplines aan het bouwwerk worden door verschillende bedrijven gedaan, die meestal ieder met hun eigen soort 3D BIM software werken. De grootste hobbel in het samenwerken is dan ook het uitwisselen van 3D BIM-gegevens.