scia_model
Tekening_BIM
Inspectieverslag

Producten en Diensten

Wij leveren 2D en/of 3D engineering aan van alle denkbare steigersystemen. Tekeningen worden in pdf (kleur) en/of IFC formaat verzonden, indien gewenst worden de tekeningen op papier en/of Tyvek aangeleverd. Berekeningen worden aangeleverd in rapportages en uitgevoerd d.m.v. 3D rekensoftware Scia Engineer, dat niet-lineair en 2e orde uitgevoerd, eventueel aangevuld met eigen spreadsheets.

Onze engineering voldoet aan de laatste regelgeving zoals de NEN-EN 12810 t/m 12813, aangevuld met de EuroCode en de Richtlijn Steigers. D.m.v. een strakke tijdsplanning en doorlooptijden, kunnen projecten afhankelijk van complexiteit aangeleverd worden binnen 1 á 2 weken.

Evenals het uitwerken van complexe steigers, leveren wij tekeningen en berekening aan t.b.v. bekistingen en ondersteuningen. De volgende producten worden door ons opgepakt, uitgewerkt en aangeleverd:

  • Inzettekeningen,
  • Materiaalstaten,
  • Routing schema’s,
  • Werkplannen,
  • Stortplannen/schema’s.
  • Statische berekeningsdocumenten

Onze engineering gaat verder dan alleen de bovengenoemde punten. We adviseren tevens op het gebied van tijdelijke hulpconstructies (te denk valt aan vulkisten), toegankelijkheid, uitvoerbaarheid en houden oog op de kosten van zowel het materiaal als de engineering.

Naast de engineering van de gevelsteigers, bekistingen en ondersteuning verzorgen wij ook engineering van overige hulpconstructies en stabiliteit van het bouwwerk in de bouwfase. Omdat elke bouwplaats anders is leveren we ook engineering op het gebied van hulpconstructies. Indien standaard materiaal van de leveranciers niet meer toereikend is bedenken wij samen met u een commercieel en praktische constructie en/of aanvulling die het project maakbaar en haalbaar.

Evenementen

Engineering op het gebied van evenementen, podiumconstructies en bijbehorende decorwanden, zuilen, audio/video torens en tenten wordt door ons aangeleverd. Hierbij valt te denken aan stabiliteitsberekeningen, bepaling van de benodigde ballast, maar ook sterkte berekeningen van de totale constructie en de onderdelen afzonderlijk. De podiumconstructies worden getoetst op de laatste normen en richtlijn zoals NPR 8020-51 en de NEN-EN 13814.

Indien noodzakelijk kunnen wij in de behoefte voorzien om inspecties en keuringen uit te voeren die de steigerbouwer zelf niet kan en/of mag doen. Ook kunnen wij uw personeel begeleiden bij het plaatsen en/of opbouwen van de constructies, die wel of niet door ons zijn uitgewerkt.

Om de veiligheid te waarborgen wordt op basis van de regelgeving de constructie beoordeeld op sterkte, stabiliteit en stijfheid.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij tekeningen op Tyvek aanleveren. Na het definitief maken van de tekeningen kan afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever de tekening op Tyvek geplot worden.

Tyvek is een synthetisch materiaal dat bestaat uit vezels van HDPE (hoge-dichtheid-polyetheen). Tyvek lijkt op papier en is gewoon te beschrijven, maar scheurt niet, is vloeistofdicht en waterdampdoorlatend.

Het is een vervanging voor de transparante tekeninghoezen. Hoezen zijn niet altijd 100% waterdicht en tekeningen zijn nog steeds niet volledig beschermd tegen scheuren. Er kan tevens niet op de tekeninghoezen geschreven worden. Zie onderstaande link, youtube filmpje betreft Tyvek vs papier: