Ontwikkeling

Jaarlijks werken wij honderden projecten uit waardoor wij een goed beeld hebben van de regelgeving en projectgerichte invulling hiervan. Voor de ontwikkeling van nieuwe onderdelen of het toetsen van onderdelen op geldende normen en eisen kunnen wij u daarom optimaal helpen en begeleiden.

Ook kunnen we u ondersteunen bij de certificering van systemen of onderdelen, hierbij valt te denken aan het aanleveren van de informatie waarbij een bedrijf of instituut de keuring kan uitvoeren of de gegevens kan toetsen.
Inmiddels hebben wij op deze wijze de begeleiding verzorgt van afstudeerders voor een onderzoek van een steigersysteem en diverse onderdelen getoetst en/of berekend.