Bouw

De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. De kennis die hiervoor nodig is, en de wetenschap die zich daarmee bezighoudt, heet bouwkunde.

De bouw is een conjunctuurgevoelige sector. Als de economie begint te groeien, wordt de vraag naar grotere en nieuwe gebouwen groter, bij economische krimp vindt het tegenovergestelde plaats.

De bouw bestaat uit de meerdere deelsectoren, die op hun beurt weer zijn opgesplitst.

Tijdens de bouw zijn er diverse fasen waarin steigerwerken, afschoren van wanden of bekistingen toegepast worden. Voor deze werkzaamheden kunnen wij het teken- en berekenwerk verzorgen.