BIM en Adviesbureau Dekker Engineering

Adviesbureau Dekker Engineering kan voor uw project dit invullen met alle hulpconstructies zoals die binnen het project nodig zijn. Of het nu gaat om steigerconstructies, bekisting of vloerondersteuningen, wij kunnen dat met speciaal aangemaakte bibliotheken invullen.

Daarbij maken we niet alleen inzichtelijk wat bij 2D projecten vaak verborgen blijft, tevens kunnen we alle raakvlakken met andere disciplines bekijken en inzichtelijk maken.

Binnen de 3D werkmethodiek en uitwerking wordt naast specifieke detaillering ook meer informatie toegankelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan worden hierna toegelicht:

  • A. In 2D wordt een montagetekening gemaakt, waarbij de informatie en controle door de aannemer niet verder gaat als hetgeen dat op papier staat. In 3d krijgt de opdrachtgever naast de pdf montagetekeningen ook een ifc bestand waarmee in een virtuele wereld de uitwerking exact kan worden bekeken en beoordeeld. Het ifc bestand wordt ingeladen in het BIM model van het gebouw en middels een viewer kan men door deze vituele bouw “lopen”.
  • B. In 2D worden fragmenten of delen van een hulpconstructie uitgewerkt, bijvoorbeeld dat er op 1 of 2 niveau’s een plattegrond wordt gemaakt, of dat er 1 of 2 gevels worden uitgewerkt. In 3D wordt dat niet gedaan, daarin wordt alles getekend zoals het ook wordt gebouwd. Het gevolg daarvan is dat indien men van elk niveau een plattegrond wil, 6 doorsneden op elke meter achter elkaar of alle gevelbeelden, dan is dat geen probleem. Immers alles is uitgewerkt en is het eigenlijk een kwestie van bladen aanmaken.
  • C. Wijzigingen in 2D hebben invloed op gevels, plattegronden en doorsneden, welke allemaal apart moeten worden aangepast. In 3D wordt het 3D model aangepast waarbij de bladen zoals gevelaanzichten en doorsneden direct gewijzigd worden, e.e.a. is gelinkt aan elkaar.
  • D. Met 3D kan op eenvoudige wijze een materiaalstaat worden gerealiseerd, die tegen een betaling van ca 30% van uren van handmatig tellen op de tekeningen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij standaard staffels gemaakt gekoppeld aan de m2. Deze tellingen zijn totaaltellingen per type onderdeel.
  • E. In 2D wordt over het algemeen een globale positie gegeven waar verankeringen worden geplaatst. In 3D wordt zichtbaar gemaakt waarin wordt verankerd, tevens is de positie op de mm nauwkeurig, waarbij bij prefab of HSB rekening kan worden gehouden met zones waarin niet mag worden verankerd. In 2D is deze info vaak niet voor handen ten tijde van de uitwerking of gaat dit gepaard met veel uitzoekwerk.

Bovenstaande is een opsomming van enkele kernpunten, hiernaast is het erg lastig om op voorhand te bepalen hoeveel regiewerk, herstelwerk en/of vertraging op de planning wordt voorkomen door op de BIM wijze een project uit te werken. Voorbeelden hiervan zijn:
Bij de niet standaard projecten gebeurt het aan de lopende band dat er steigers worden gebouwd die niet geheel aansluiten met de arbowensen of waarbij de werkbaarheid niet optimaal is. Tevens worden er heel vaak verankeringen geplaatst op posities die in de uitvoering niet mogelijk zijn vanwege waterhuishoudig zoals slabben of geveldragers.